Kategoria: Przeprowadzki

Wypowiada się na określone zmiany dotyczące zagospodarowania przestrzennego Bydgoszczy.