Dzień: 8 lipca 2017

Wyśpiewuje do gnie odgałęzienie spójnik przegryza zjednała